Afdrukken

“Stichting Vrienden van het Chassé Theater” is de rechtsopvolger van de “Vereniging Vrienden van het Chassé Theater” (voorheen ‘Concordia). De doelstellingen en statuten van de oude vereniging (opgericht in 1880) zijn mutatis mutandis van toepassing voor de Stichting. In het kort komen die erop neer dat de Stichting de podiumkunst in Breda en omgeving wil bevorderen en ondersteunen.

Meer in het bijzonder is onze ondersteuning gericht op: