Ondersteuning Chassé-theater

Met het Chassé Theater heeft de Stichting een bijzondere band. Onze sympathie uit zich door onze Stichting voor meerdere jaren te verbinden als sponsor op het niveau van ‘Saffier’.

Expertise

Inzet van netwerk en expertise

De bestuurders van de Stichting beschikken allen over specifieke expertise en een bepaald netwerk. De expertise van het huidige bestuur varieert van kennis over financiën en bedrijfsorganisatie tot theaterwetenschappen, marketing of bouwkunde.

Financiële middelen

Inzet van financiële middelen
Beschikt de Stichting over financiële middelen, die jaarlijks vrijkomen uit de beleggingsresultaten van het vermogen. De financiële middelen worden aangewend om bepaalde organisaties of personen, die bezig zijn met relevante podiumkunstactiviteiten, -daar waar nodig- financieel te ondersteunen.